Mere end (mange) ord

Tegning-og-musikperfomance

Tegning-og-musikperfomance

Vi taler ofte for meget og bruger for mange ord.

Både når vi skal prøve at finde på noget nyt, og når vi skal overbevise andre om noget. Og vi har en tendens til at tro, at alt kan ‘ordnes’ kognitivt med ord. Forstår du, hvad jeg mener?

Hvis du søger kontakten til andre mennesker, er det, i min erfaring, hensigtsmæssigt at gå bredere til værks. Give plads til, at den eller de andre – og du selv – kan ‘være’ i situationen med hele din person og væsen.
Det inkluderer både krop, sind og, ikke mindst, følelser.

Sammen med tegner og historiefortæller Carl Quist-Møller arbejder jeg med noget vi kalder tegne- og musikperformance, hvor vi prøver at udvide det talte ord med live musiceren og tegning. Det kan både være i situationer, hvor der skal tænkes ‘nyt’ eller når et indhold skal fremlægges for andre.
Og hvor der gennem samskabelse ønskes at skabe forankring og medejerskab af budskabet.

Grunden til, at det interesserer os, er, at både tegning og musik er processuelle – indholdet bliver levende foran øjne og ører af de tilstedeværende –  og kan, som udtryksform, mere end (kun) ord.
Begge udtryksformer aktiverer andre områder end hjernens kognitive funktion gennem at vore følelser røres, hvilket, argumenter neurologen Damasio, har stor betydning for vores beslutningstagen.
Derfor oplever tilhørerne budskabet på en anden måde end vanligt og forholder sig aktivt og medskabende til det og husker det bedre.

Live tegning og musik improviseres på stedet med udgangspunkt i øjeblikket – talen, rummet og publikum – og er naturligt engagerende. Og kan tilføje humor til emner, der måske enten er tørre eller svære og sammenfatte og understrege pointer metaforisk.

Mere info …

Save