Mindful musiklytning

TW-Blog-mindful-musiklytning

TW-Blog-mindful-musiklytning

I bund og grund er musik struktur …

Lyd og stilhed intentionelt anbragt og opfattet i en sekvens.
Toner ordnet rytmisk, melodisk og harmonisk i et tidsligt forløb.

Det er det, din opmærksomhed genkender, når du lytter mindfull til musik.
Min erfaring er, at sindet har brug for og finder hvile ved strukturer.
Og når man opmærksomt hæfter sig ved dem, bliver det muligt at få øje på,
hvem der er mellem dem og det, der er udenfor dem.

Save