Dagbog dag 3 – The Tangofied Ensemble

I en højere sags tjeneste

Først og fremmest: tak til alle de musikere, der – gennem at have tilbragt tusindvis af timer med deres respektive instrument – har opnået et niveau, hvor musikken strømmer frit. Hvor man som komponist ikke behøver at bekymre sig om, hvorvidt noget er spilbart eller ej. Der er helt enkelt tale om håndværk af ypperste karakter. Det er sådanne musikere, jeg er så privilegiet at arbejde med i The Tangofied Ensemble.

Tak til: Ida Nørholm (cello), Anders Banke (basklarinet) og Alejandro Sancho (guitar). Tak til vore gæster: Benedikte Artved (bratsch), Peter Rosendal (piano) og Anders Vesterdahl (akkordion).

Dernæst blev vi på dag tre i studiet færdige med at indspille resten af musikken til den kommende cd. Vi havde besøg af Anders Vesterdahl, der spillede med på tre numre: Hugo (tilegnet afdøde Hugo Rasmussen), Ab Ovo og Aristoteles.

Da dagen var omme, var jeg lettet over, at det gik så godt. Og også med den tomhedsfornemmelse, der ofte følger, når et projekt, der har fyldt meget, afsluttes.

Det gav også liv til refleksioner over, hvad det egentligt vil sige at indspille musik. Man kunne nemlig postulere, at det i bund og grund handler om at forsøge noget umuligt. Nemlig at fastholde tid og sted i et andet medium end virkeligheden. Om noget levende, der skal indfanges.

I modsætning til fx billedkunst, så er musik jo ‘værket’, hver gang det spilles. Vi kan godt spille nummeret en gang til, måske endda bedre end første gang. Det ændrer bare ikke ved det forhold, at det er det samme billede, vi maler hver gang. Hvilke af de malede billeder af samme motiv ligner bedst? Og hvad er det, som det skal ligne?

Dette forhold giver altid anledning til diskussionen i studiet, hvorvidt det ene take (indspilning af et givet nummer) er/var bedre end det andet. Ofte lyder spørgsmålet mellem de medvirkende musikere, når teknikeren trykker på ‘stop’: var den der? Eller skal vi prøve en gang til?

Det er præcis dét forhold, jeg prøver at indkredse her: hvad er det, der, i givet fald, er der? Er det de rigtige toner på rette tidspunkt, den rigtige fornemmelse eller følelse, det rette tempo? Eller er det simpelthen bare musikken, hvordan man så end vil definere den?

Spørgsmålet fremstår tilsyneladende meningsfyldt, da de tilstedeværende i studiet som regel alle har en mening om det. Om hvorvidt at den var der, eller man skal prøve en gang til. Det interessante er, at det tilsyneladende ikke nødvendigvis har noget med at spille de rigtige toner eller ikke at spille fejl at gøre. Der er masser af eksempler på indspillet musik, der har opnået klassikerstatus, hvor der bliver spillet fejl.

For at loope mig selv ud af kattepinen med at forklare det, der formodentligt ikke kan forklares, vil jeg efter disse tre dage (og et langt liv i musikken ) sige, at det i hvert fald, for mit vedkommende, har noget med følgende tre forhold at gøre:

  1. At man besidder musikalske færdigheder, der gør det muligt at spille det (eller i hvert fald næsten), hvad man vil/skal. En form for musikalsk grundkondition at forlade sig på. Et marathonløb bliver jo også langt mere meningsfyldt, hvis man har trænet i forvejen.
  2. At man accepterer, at (det udefinerbare magiske element i) musikken ikke lader sig tvinge frem på kommando. Det kræver ydmyghed, nærvær, agtpågivenhed og fokus – som derudover skal koordineres spontant og flydende med de andre medvirkendes performance.
  3. Analogi: Hvis man vil fange en fisk, kræver det, at man tålmodigt venter. Når der pludselig er bid, skal fiskens modstand og bevægelser mødes med proportional styrke, vedholdenhed og fleksibilitet, der gør, at processen med at få halet den i land lykkes. Man kan ikke ‘boss’e’ sig til det; processen kræver, at man tilsidesætter sig selv momentant og helliger sig processen.
  4. At man, jf. overskriften, stiller sig i en højere sags tjeneste, hvor det, man sigter mod, er langt større end en selv. Det handler om noget uden for en selv, der på forunderlig vis også handler om noget inden i en selv.

 

Leave a Reply