The present moment – please bring yourself!

Brud og hengivelse – Improvisationer

Musikeren og komponisten Torben Westergaard, meditationslæreren Hanneli Ågotsdatter og forfatteren Peter Høeg der har arbejdet sammen før, og som alle tre er lidenskabeligt optaget af meditativ praksis, har på albummet Brud og hengivelse taget deres samarbejde og bekendtskab til et nyt sted, nemlig ind til et improviseret møde mellem meditation og musik.

I fire spor undersøger de her oplevelsen af personligheden og kroppen som et hus, forholdet mellem stilhed og lyd, mellem hengivelse og vågenhed, mellem leg og alvor og mellem kærlighed og adskillelse.

De udforsker legende den fordybelse der kan opstå når det snart er musikken, snart ordene, snart en lyttende stilhed der fører indad.

I varmen og den gensidige lydhørhed og respekt mellem de tre bliver en fjerde, usynlig medspiller følbar: Den mulighed der findes i meditativ, kreativ kontakt.

. . .

Tilgængelig på din favorit musikstreamingtjeneste (klik her)

. . .

Breaks and surrendering – improvisations

The musician and composer Torben Westergaard, the meditation teacher Hanneli Ågotsdatter and the author Peter Høeg who have worked together before and who are all passionate about the meditation practice have on their album Brud og hengivelse – improvisationer (Breaks and Surrendering – improvisations) taken their collaboration and acquaintance to a new place, namely an improvised encounter between meditation and music.

On four tracks on the digital release, they explore the experience of the personality and body viewed as a house, the relationship between silence and sound, between devotion and wakefulness, between play and seriousness, and between love and separation.

They playfully explore the deepening that can occur when it is soon the music, soon the words, soon a listening silence leading inward.

In the warmth and mutual responsiveness and respect between the three, a fourth, invisible player becomes tangible: the opportunity that exists in meditative, creative contact.

. . .

Available on all major music streaming services (click here)

. . .

 

Leave a Reply