Er du Musik- eller Kulturskoleleder?

Musikpædagogik er et fælles anliggende og kræver et fælles sprog

Velkommen til en verden hvor musik og pædagogik går hånd i hånd for at skabe musikalske læreprocesser.


Jeg tror, at alle, der spiller musik, kender fornemmelsen af at blive bragt ind i et magisk rum, hvor vi bliver en del af noget større.

I takt med at jeg som teenager og i tyverne lærte at spille musik, underviste jeg sideløbende hermed. Jeg gjorde mit bedste og prøvede at bringe mine egne erfaringer i spil så godt som muligt. Og i min erindring lykkedes det for det meste.

Da jeg imidlertid havde undervist i en årrække, kunne jeg også godt, i visse øjeblikke, føle en fornemmelse af, at der måske begyndte at mangle benzin til at blive ved med at være en top-inspirerende underviser på den lange bane. 

Den korte historie er, at det ledte mig til akademiske studier på DPU, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet. Der fandt jeg nogle af de redskaber, der gør, at jeg stadigvæk i dag, mange år senere, underviser med glæde. 

For på samme måde som vi som musikere opdager ny musik og lader os inspirere, er der indenfor det pædagogiske felt også en række begreber og teorier (se nedenfor), der kan være med til at udvide vores virkefelt og gøre vores horisont større. Sagt på en anden måde: livslang læring.


Nedenfor er nogle af de emner, som jeg ville ønske, at jeg havde vidst om noget før. Dem vil jeg rigtig gerne dele med dig og jer, hvis nogen har lyst.

På den måde kan vi alle blive endnu bedre til at give de ting videre, som betyder så meget for os; musik, glæde, samhørighed. 

Vi kan skabe en kæde af glæde!

 • Motivation – Med udgangspunkt i Selvbestemmelsesteorien, en af de mest udbredte motivationsteorier, diskuteres, hvordan denne kan bruges som redskab i forhold til at arbejde med på ens egen motivation som underviser såvel som hos den eller de, man underviser. 
 • Den didaktiske relationsmodel – Hvordan kan denne klassiske model udviklet af de norske læringsteoretikere Hiim & Hippe inden for didaktik hjælpe dig med at skabe sammenhæng og spotte blinde vinkler i din daglige undervisning?
 • Flow-begrebet – Flow hører som begreb under positiv psykologi og handler grundlæggende om trivsel. Begrebet er sat på banen af den ungarske psykolog Mihaly Csikszentmihalyi i 70’erne baseret på en stor undersøgelse af individer, der gør ting for deres ‘egen skyld’: kunstnere, forfattere, atleter, skakmestre, kirurger, m.m..Hvad er det for en trivselszone de arbejder i – hvordan kan denne viden inspirere til at skabe mere flow i din undervisning?
 • Den didaktiske trekant (+) – Musikundervisning er grundæggende et møde mellem mennesker og stof (musik). Med udgangspunkt i den didaktiske trekant vil vi diskutere disse relationer set i forhold til en undervisningsituation. Samt introducere min egen udvidelse af modellen (+), hvor den samfundsmæssige kontekst inddrages som en fjerede komponent. Dette ligger i tråd med et af tidens trends på kunstskolerne, nemlig begrebet ‘kunstnerisk medborgerskab’. Men inden vi når der til, vil vi endevende den oprindelige model for inspirationsmuligheder til din undervisning.
 • Online undervisning – Mange af os blev hovedkuls kastet ind i online undervisning under Covid-19 pandemien. Måske følte du dig både overvældet – og kunne samtidigt øjne nye perspektiver for fremtidige undervisningsformer. Med udgangspunkt i Diana Laurillards seks læringstyper vil vi diskutere, hvordan man kan skabe ‘bedre’ online læringsrum, og hvordan dette kan være med til at fastholde motivation hos lærer og elev(er).
 • Transfer – Hvordan skaber man en stærkere sammenhæng mellem undervisningssituationen og den musikalske kontekst, hvor eleven/eleverne skal anvende det lærte? Bliv klogere på dette gennem ‘transfer-begrebet’, der handler om, hvad der sker, når noget man har lært i en kontekst skal anvendes i en anden. Læs gerne denne artikel Træning i transfer får en-til-en instrumentalundervisning til at lykkes.
 • Feedback – Lær noget om, hvordan du giver hensigtsmæssig feedback i forhold til læreprocesser. Og ikke mindst hvornår!
 • Musikalske læreprocesser
 • Musikalske læreprocesser

Jeg har haft fornøjelsen af at holde musikpædagogiske oplæg følgende steder:

 • Ishøj Kulturskole (2023)
 • Faaborg-Midtfyn Musikskole (2023)
 • Glostrup Musikskole (2023)
 • Musik- og Billedskolen, Halsnæs (2023)
 • Fredensborg Musikskole, (2023)
 • Sejergaardsskolen, Musikskole (2023)
 • Rødovre Musikskole (2022)
 • Odsherred Musik og Kulturskole (2022)
 • Ballerup Musikskole (2021)
 • Næstved Musikskole (2021)
 • Kulturskolen Vesthimmerland (2021)
 • Lejre Kommune (2020)
 • Lejre Musikskole (2019-2020)
 • Vallensbæk Musikskole (2017-2020)
 • Center Kvintus, Kbh. (2017)

Hvis du er interesseret i at diskutere, hvordan jeg kan hjælpe jer og lærerstaben med at arbejde hen mod et fælles sprog for det pædagogiske, er du velkommen til at tage kontakt.

Send mig en mail eller ring på telefon 2683 1960.
En indledende samtale er helt uforpligtende og uden omkostninger.