Torben Westergaard_musician, composer & educator

Musikpædagogiske oplæg

Hvis din musikskole brug for et dialogisk baseret fagligt oplæg til en pædagogisk fagdag, kollegial supervision eller lignende, kan jeg hjælpe!

Emner kan fx være fra nedenstående liste:

  • Motivation – Med udgangspunkt i Selvbestemmelsesteorien, en af de mest udbredte motivationsteorier, diskuteres, hvordan denne kan bruges som redskab i forhold til at arbejde med på ens egen motivation som underviser såvel som hos den eller de, man underviser. 
  • Den didaktiske relationsmodel – Hvordan kan denne klassiske model udviklet af de norske læringsteoretikere Hiim & Hippe inden for didaktik hjælpe dig med at skabe sammenhæng og spotte blinde vinkler i din daglige undervisning?
  • Flow-begrebet – Flow hører som begreb under positiv psykologi og handler grundlæggende om trivsel. Begrebet er sat på banen af den ungarske psykolog Mihaly Csikszentmihalyi i 70’erne baseret på en stor undersøgelse af individer, der gør ting for deres ‘egen skyld’: kunstnere, forfattere, atleter, skakmestre, kirurger, m.m..Hvad er det for en trivselszone de arbejder i – hvordan kan denne viden inspirere til at skabe mere flow i din undervisning?
  • Den didaktiske trekant (+) – Musikundervisning er grundæggende et møde mellem mennesker og stof (musik). Med udgangspunkt i den didaktiske trekant vil vi diskutere disse relationer set i forhold til en undervisningsituation. Samt introducere min egen udvidelse af modellen (+), hvor den samfundsmæssige kontekst inddrages som en fjerede komponent. Dette ligger i tråd med et af tidens trends på kunstskolerne, nemlig begrebet ‘kunstnerisk medborgerskab’. Men inden vi når der til, vil vi endevende den oprindelige model for inspirationsmuligheder til din undervisning.
  • Online undervisning – Mange af os blev hovedkuls kastet ind i online undervisning under Covid-19 pandemien. Måske følte du dig overvældet, måske øjnene du også perspektiver for fremtidige muligheder. Med udgangspunkt i Diana Laurillards seks læringstyper vil vi diskutere, hvordan man kan skabe ‘bedre’ online læringsrum, og hvordan dette kan være med til at fastholde motivation hos lærer og elev(er).
  • Transfer – Hvordan skaber man en stærkere sammenhæng mellem undervisningssituationen og den musikalske kontekst, hvor eleven/eleverne skal anvende det lærte? Bliv klogere på dette gennem ‘transfer-begrebet’, der handler om, hvad der sker, når noget man har lært i en kontekst skal anvendes i en anden. Læs gerne denne artikel Træning i transfer får en-til-en instrumentalundervisning til at lykkes.