creative processes

fullsizeoutput_e96

A Doers Game

Kreativitet er, når noget nyt og, på en eller anden måde nyttigt, bliver bragt ind i verden. Det kan dreje sig om en ide, en videnskabelig teori, en musikalsk komposition, et produkt – eller måske en pludselig indsigt, hvor du, gennem at omarrangere, forstår hvordan tingene alligevel kan være i bilens bagagerum.

Innovation – i modsætning til kreativitets mere dagligdags karakter – er, når det der bringes ind i verden, på nyskabende vis, ændrer den gængse opfattelse, metode eller måde.

I moderne kreativitetsforskning beskæftiger man sig med de processer, kreativitet gennemløber, fremfor det særligt begavede kreative individ, geniet.

Gennem hele mit voksenliv har jeg professionelt arbejdet med disse processer indenfor det musiske og har, qua mine akademiske uddannelser, også teoretisk baggrund for at forstå og kunne forklare, hvad det er, der finder sted.

Jeg vil gerne hjælpe dig med at lokalisere og arbejde med kreativitets- og innovationspotentialer i din organisation eller virksomhed.

Men pas på, jvf. overskriften, det er ikke nok at tale om det – Kreativitet er ‘a doers game’ !