Musikpædagogiske oplæg

Torben Westergaard_musician, composer & educator
Torben Westergaard_musician, composer & educator

Hvis din musikskole brug for et dialogisk baseret fagligt oplæg til en pædagogisk fagdag, kollegial supervision eller lignende, kan jeg hjælpe!


Emner kan fx være fra nedenstående liste:

  • Motivation – Med udgangspunkt i Selvbestemmelsesteorien, en af de mest udbredte motivationsteorier, diskuteres, hvordan denne kan bruges som redskab i forhold til at arbejde med på ens egen motivation som underviser såvel som hos den eller de, man underviser. 
  • Den didaktiske relationsmodel – Hvordan kan denne klassiske model udviklet af de norske læringsteoretikere Hiim & Hippe inden for didaktik hjælpe dig med at skabe sammenhæng og spotte blinde vinkler i din daglige undervisning?
  • Flow-begrebet – Flow hører som begreb under positiv psykologi og handler grundlæggende om trivsel. Begrebet er sat på banen af den ungarske psykolog Mihaly Csikszentmihalyi i 70’erne baseret på en stor undersøgelse af individer, der gør ting for deres ‘egen skyld’: kunstnere, forfattere, atleter, skakmestre, kirurger, m.m..Hvad er det for en trivselszone de arbejder i – hvordan kan denne viden inspirere til at skabe mere flow i din undervisning?
  • Den didaktiske trekant (+) – Musikundervisning er grundæggende et møde mellem mennesker og stof (musik). Med udgangspunkt i den didaktiske trekant vil vi diskutere disse relationer set i forhold til en undervisningsituation. Samt introducere min egen udvidelse af modellen (+), hvor den samfundsmæssige kontekst inddrages som en fjerede komponent. Dette ligger i tråd med et af tidens trends på kunstskolerne, nemlig begrebet ‘kunstnerisk medborgerskab’. Men inden vi når der til, vil vi endevende den oprindelige model for inspirationsmuligheder til din undervisning.
  • Online undervisning – Mange af os blev hovedkuls kastet ind i online undervisning under Covid-19 pandemien. Måske følte du dig overvældet, måske øjnene du også perspektiver for fremtidige muligheder. Med udgangspunkt i Diana Laurillards seks læringstyper vil vi diskutere, hvordan man kan skabe ‘bedre’ online læringsrum, og hvordan dette kan være med til at fastholde motivation hos lærer og elev(er).
  • Transfer – Hvordan skaber man en stærkere sammenhæng mellem undervisningssituationen og den musikalske kontekst, hvor eleven/eleverne skal anvende det lærte? Bliv klogere på dette gennem ‘transfer-begrebet’, der handler om, hvad der sker, når noget man har lært i en kontekst skal anvendes i en anden. Læs gerne denne artikel Træning i transfer får en-til-en instrumentalundervisning til at lykkes.