Udvidet fortælling i ord, lyd og musik

TW-portfolio-UdvidetFortaelling-1

TW-portfolio-UdvidetFortaelling-2

(Medarbejderworkshop)

Savner dit firma fælles fodslag blandt de ansatte? En fælles vision eller identitet – eller bare et stemningsløft?
Vend stemningen. Se mulighederne. Få øje på nye sider af dine kollegaer, når I sammen folder jer ud i en workshop med udvidet fortælling i ord, lyd og musik.

Metoden ‘Udvidet fortælling’ tager udgangspunkt i deltagernes egne fortællinger fra deres arbejdsliv, som så udvides med reallyde, musikalske stemninger og narrative virkemidler af deltagerne selv med hjælp fra professionelle. Målet er ikke at nå frem til en ‘sandere fortælling’, men at få åbnet de (ofte skjulte) ressourcer, som ligger potentielt i hver enkelt medarbejder. Vejen dertil går gennem fælles udvikling og opførelse af en eller flere udvidede fortællinger i ord, lyd og musik.

Metoden ‘Udvidet fortælling i ord lyd og musik’ er udviklet af historiefortæller Carl Quist-Møller, lydforsker Ingeborg Okkels og musiker/komponist Torben Westergaard, og faciliteret af Christina Sylvest, der de sidste 20 år har arbejdet med ledelse og relationer indenfor det private erhvervsliv.
Metoden blev første gang afprøvet under en 2-dages workshop for plejepersonalet inden for demenssektoren i Guldborgsund Kommune. Resultaterne var så positive, at metoden nu overføres på andre grene af arbejdsmarkedet.

. . .

Metodisk tilgang på workshoppen for demenssektoren i Guldborgsund:

  • Plejepersonalets personlige ‘historier’ blev indsamlet på forhånd. På førstedagen på workshoppen arbejdede Carl med forfatterne vedr. fortælleteknik, bl.a.. narrative ‘stramninger’.
  • Simultant hermed indsamlede (optog) lydholdet og Ingeborg reallyde, der forekom i historierne. Fx kirkeklokker, trafikstøj, fuglesang, etc..
  • Musikholdet – hvor alle kunne spille eller synge på et vist niveau – arbejdede ligeledes simultant med at skabe musikalske ‘stemninger’ af forskellig længde og udtryk på baggrund af historierne. Hvis der fx var et høstbal, skulle der jo bruges noget musik, der kunne illustrere dette.Musikken blev komponeret og arrangeret på stedet af Torben med udgangspunkt i deltagernes inputs og kunnen.
  • Anden dag blev de tre ingredienser (historie, reallyd og musik) øvet i sammenhæng. Fortælleren måtte være åben over at indlægge pauser i historien, hvor afviklere af reallyde (fra computer) og live musiceren gav et stemningsmæssige refleksionsrum, hvor de lyttende fik plads til at sanse.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save