Kreativitetens Rum

 

Fremragende døre til kreativitetens rum

Har Søren Kragh-Jacobsens film noget til fælles med Gerda Lynggaards smykker? Er der fællestræk mellem Ursula Andkjær Olsens poesi og Trine Skollers tøjdesign? Hvor mødes krimiforfatter Jesper Stein og Leif Sylvesters malerier?

Interviewbog med 9 fremragende udøvere indenfor de skabende kunstarter – arkitektur, billedkunst, film, kunsthåndværk & design, litteratur, musik og scenekunst.

Gennem interviews søges bl.a. nedenstående spørgsmål indkredset:

  • Hvordan opstår det  ‘kreative rum‘?
  • Hvilken rolle spiller ‘tid‘  i skabelsesprocessen?
  • Kan det færdige værk forstås som en kortlægning af ‘noget’?

Bogens tese er, at når noget bringes ind i verden, har den kreative proces, uanset medie, formodentligt mange fællestræk.
Samt at processen må lade sig farve af de omstændigheder, man, som skabende, er underlagt indenfor et givet medie.

Og kan denne viden også bruges i et bredere perspektiv?

. . .

Interview gennemføres i 2017 og samtalerne har indtil nu typisk taget små to timer.
Da jeg selv som komponist har omfattende erfaring med det kunstnerisk skabende, er interviewet nærmere en udforskende samtale med intention om, at det også bliver interessant for de medvirkende.

Afslutningsvist perspektiveres udforskningen af det kreative rum fra et neurologisk perspektiv af hjerneforsker og musiker Peter Vuust og af kreativitetsforsker Lene Tanggaard, AAU.

Bogen forventes at udkomme 2018.

. . .
Følgende interview er i hus:

. . .

Projektet er støttet af Statens Kunstfond 2016-17.