TW-portfolio-Aarhundredetsfestival

Denne aften åbner vi op for filosofiens værktøjskasse for, igennem undren, nærvær og koncentration, at blive bedre til at reagere på, hvad der sker i hverdagslivet, arbejdslivet – eller i vores liv som kunstner.

En filosof, retoriker, stemmetræner og jazzmusiker går på scenen for at vise, hvordan den filosofiske og kunstneriske undren kan give anledning til nytænkning, autenticitet og improvisation. Læn dig tilbage i sædet og tilegn dig redskaber der gør dig bedre til at stå frem som den du er, med det du har, og det der er tilstede i rummet og i dit liv. En festlig aften med viden og inspiration for både krop, hjerne og hjerte – og med en musikalsk afslutning. Lær at stå frem.

At stå i det åbne:
Finn Thorbjørn Hansen, professor i filosof, Aalborg Universitet.

Den autentiske taler i ord og med krop
Linda Greve, forfatter, ph.d. stipendiat, Aarhus Universitet.
Helga Halkjær, ekstern lektor i sangpædagogik, Aarhus Universitet.

Musikalsk Improvisation
Torben Westergaard, jazzmusiker, studielektor, Rytmisk Musikkonservatorium København.

TW-portfolio-Aarhundredetsfestival-2

Save