Gå til mindfulness, Aarhus, 9. maj og 13. juni, 2019, et samarbejdsprojekt mellem Dansk Center for Mindfulness og Aarhus Byråd

Improviseret musik som medskabende og triangulerende part mellem mindfulness-instruktør og deltagere.

Dette samarbejdsprojekt mellem overlæge og utrættelig mindfulness-soldat Lone Overby Fjorback, leder af Dansk Center for Mindfulness, †††††og undertegnede arbejder med en nyskabende tilgang til brug af musik i mindfulness instruktion, hvor den indgår som medskabende og triangulerende part mellem instruktør og deltagere.

Musikken er 100% improviseret — på bas med loop-pedal — og skabes i nuet gennem musisk ’resonans’ i betydningen, at der kun spilles, når der føles behov derfor. Dette øger pladsen til deltagernes eget nærvær og tilbyder på samme tid et muligt opmærksomhedsanker.

Projektet arbejder videre med denne tilgang gennem randomiserede forsøg.

160924_mindfulnessfordybelse_a8a5384
©2016 Martin Dam Kristensen

Afholdte arrangementer med live-musik med TW på bas og med guided meditation, yoga og forskningsformidling af overlæge Lone Overby Fjorback, leder af Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, og Esther Sorgenfrei Blom, cand.psych.

  1. Mindfulness og fordybelse, 7/4/18, Trapholt
  2. Mental Health Conference, 24/9/17
  3. Mindfulness og fordybelse, 25/3/17
  4. Mindfulness på HEART, 25/9/16
  5. Mindfulness og fordybelse, 24/9/16

 

 

TW 2. . . uanset hvem eller hvad du er.

Den ungarsk-amerikanske psykolog Mihaly Csikszentmihalyis TED talk Flow, the secret to happiness er interessant på flere måder.
I forsøget på at indkredse “what makes a life worth living”, beskriver han den tilstand, der indenfor forskning betegnes flow.
Det er den, hvor man fuldstændigt opslugt af en aktivitet glemmer tid, sted og — momentant — sig selv. Som fx når man lytter til musik.

Denne flowtilstand har sammenfald med det, vi med et græsk ord kalder ekstase. Ordet betød oprindeligt ‘at stå ved siden af noget’ og er, med Csikszentmihalyis ord, blevet analogi for “a mental state where you feel that you are not doing your ordinary everyday routines”. Ekstase er på den måde “essential stepping into an alternative reality”.
Csikszentmihalyi forklarer endvidere, at vi historisk faktisk ved mere om de store kulturer som fx Romerriget, Mayaerne og Ægypternes ekstaser fremfor deres dagligdags liv og virke. Det, der står tilbage i vor tid, er nemlig templerne, arenaerne og teatrene, hvor folket gik for at opleve “a different reality” og “to experience life in a more concentrated, more ordered form”.

Denne beskrivelse ringede en klokke i mig. Så højt, at jeg undrer mig over ikke at have tænkt over det på den måde før nu. Hvilket jeg jo på sin vis alligevel har, da jeg jo har tilbragt oceaner af tid gennem min teenage- og voksenår med præcis dén aktivitet: at forsvinde ind i musik. Gå på opdagelse i mig selv via musikken. Give slip, hvirvle op og ud, besøge fremmede lande, fremmede kulturer. Alt sammen med hovedtelefoner på dybt begravet i musikken.
Jeg hørte andre mennesker, hørte om andre mennesker og hørte mig selv i andre mennesker. Jeg blev en del af det fællesskab, der findes i og omkring musikken. Blev mindet om den del i mig selv, som jeg har tilfælles med alle andre. Følelsen af at undslippe mig selv ved, helt bokstaveligt, at sætte mig ind i musikken, give mig hen og blive transporteret til ‘a different reality’.

I musikken kan du både rejse ud og rejse dig op. Musik vil nemlig, i udgangspunktet, ikke noget med dig. Den folder sig ud i takt med, at du åbner dig for den. Musik kommer dig i møde, når du giver dig hen. Den er der for dig. Den kan holde til alle følelser, den kan indeholde alle følelser. Uanset dit køn, nationalitet, kropsbygning, socialklasse, religion, politisk overbevisning, etc.. Musik gør ikke forskel, den holder af og om dig. Den rummer dig, og den er et rum for dine følelser. Den vækker dit sind og din krop. Den minder dig om, hvem du er. Den rejser dig op.

Det er i hvert fald grundliggende den funktion, musik har og har haft for mig. Chancen for, momentvis, at opleve livet, som ovenfor beskrevet, i en mere kondenseret og enklere form. Musik er toner og rytmer organiseret i tid og træder frem i kraft af sin struktur. Selv, når den er allermest kompleks, fremstår den, først og fremmest i kraft af sin helhed, organisk. Musik starter, varer og slutter. Den fremstår som et ‘ordnet’ alternativ til dagligdagens hurlumhej, hvor alle hverdagens myriader af detaljer falder væk, når musikken spiller. For en stund bliver verden mere overskuelig; klarere, enklere. Fri for det levede livs stritten i alle mulige retninger; alskens mulige gøremål og ting, man skal forholde sig til. Så længe musikken klinger, tilbydes du et holistisk, komplet, fyldestgørende og ofte sprogløst, ordnet rum, som du kan gå ind i. Musikken ´rummer’ dig.

TW_Gallery_Young-Torben

Det er samme mekanisme, man som komponist forlader sig på. Du bygger en ordnet og meningsfyldt verden; et rum, en struktur. Hvis du vil må du godt komme med. På den måde har musikken — både for komponist og lytter — terapeutisk betydning  uden at den nødvendigvis er terapeutisk. Den minder dig om dét, du vil mindes om: glæde, lykke, sorg, vrede, seksualitet. Om at tiden går. Musikken opfattes gennem sanserne og minder os også om, at vi har en krop.

På et dybere plan minder den os også, i min opfattelse, om, at livet består af spænding og forløsning, flod og ebbe, lys og mørke, oppe og nede, kulde og varme og om, at alting har en tid. Ting kommer og går; intet varer evigt. Impermanence.

Når musikken har spillet sig til ende, vender vi tilbage til verden udenfor. Til al dens kompleksitet og stritten i mange retninger. Vi er tilbage, opfriskede, med viden om, at midt i kaos findes en struktur, der matcher den større struktur, som ligger dybtliggende inde i vores væsen og væren. Når vi altså lytter efter!

Mindfulness Workshops

Livet er en proces, der finder sted hele tiden. Ikke kun, når vi husker på det eller i udvalgte stunder. Alt og alle forandres gennem tid; intet forbliver det samme – om vi vil det eller ej.
Det er den samme oplevelse af nærvær i øjeblikket, der kan findes i musik, uanset om man udøver eller lytter.
Gennem musikalske nærvær- og mindfulness-øvelser er workshoppen en introduktion til musik som redskab til at komme tættere på sig selv og være til stede i kroppen og med hinanden i øjeblikket.
Mindfulness er siden omkring år 2001 blevet det ord, der bruges om den opmærksomhedstræning, der handler om at øge bevidstheden om tilstedeværelse i nuet. Det er ikke noget nyt, du skal lære. Nærmere en tilstand, du kan blive bedre til at genkende i dig selv.

Flerårig DMA-nominerede musiker og komponist Torben Westergaard vil på baggrund af sit årelange musikalske virke, akademiske uddannelser og mangeårig meditations- og mindfulnesstræning tale om sammenhængen mellem mindfulness, den tilstedeværende krop – og om hvordan musik kan bruges til at fremme nærvær, trivsel, kreativitet og modet til at søge det nye i nuet.
Derudover vil han med sin bas og en loop-pedal give live eksempler på, hvordan musik kan skabes på stedet i nuet.

  • Hvad er mindfulness?
  • Hvordan kommer du bedre til stede i kroppen?
  • Hvordan fungerer mindful musiklytning?
  • Hvordan fremmer mindfulness kreativitet?

Egen træning: Døren til meditation – mindfulness, empati og indre udvikling (Jens-Erik Risom – Skolen for anvendt meditation) og Zen Master Harada Roshi, OneDrop.
Uddannelse: Cand.pæd. i didaktik (musikpædagogik), DPU, Master i Læreprocesser med specialisering i Didaktik og Professionsudvikling, AAU og NLP-praticioner & Coach-uddannelse.

Tag gerne kontakt med eventuelle spørgsmål…

©2016 Martin Dam Kristensen
©2016 Martin Dam Kristensen

I slutningen af Jørgen Leths film Det Perfekte Menneske siger hovedpersonen: “også i dag oplevede jeg noget, som jeg håber at kunne forstå om nogle dage”.
Det var den fornemmelse, jeg var efterladt med efter at have medvirket i to arrangementer i hhv. Aarhus og Herning arrangeret af Folkeuniversitet, Aarhus, som led i deres vidensfestival Hearts & Minds i sidste weekend.
Emnet var mindfulness blev ledet af Lone Overby Fjorback fra Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet. Mit bidrag var – på bas – at skabe musik på stedet, der kunne understøtte de aktiviteter, der fandt sted.

Denne, for mig, nye udfordring satte tanker i gang, som jeg vil prøve at få rede på her.
Jeg havde nemlig som udgangspunkt en intuitiv fornemmelse af, at det ville give mening at spille ’live’ til meditation – og Lone havde heldigvis valgt at tro på min fornemmelse.

Det spørgsmål, som jeg prøver at komme overens med, er: hvorfor virkede det, og hvad er det mindfulness og musik har til fælles?

Min foreløbige konklusion er, at begge aktiviteter handler om og er udspændt i ‘tid’.

At skabe musik foregår – som mindfulness – med udgangspunkt i det nærværende nu.
I musikalsk sammenhæng skabes lyd i det øjeblik, nogen anslår et instrument. Det kan være en lang eller en kort tone eller måske flere toner på en gang. Dette øjeblik afløses af det næste, der ligges i forlængelse af det første: flere toner, mere lyd. Og det næste — og så fremdeles. Når man på denne måde ordner toner i et rytmisk, melodisk og harmonisk forløb, der giver mening for de tilstedeværende, er der tale om musik,

Selvom musik først opstår i totaliteten, alle øjeblikkene lagt sammen, så er det i udførslen som musiker essentielt, at man hele tiden er til stede i det enkelte øjeblik. At man er årvågen i nuet og sensitiv over for dets muligheder. Hvornår skal den næste lyd/tone komme? Hvor kraftig skal den være? Hvor er jeg i forhold til mine medmusikanter eller publikum? Etc..

Musik skabes ofte ud fra den tilstand som psykologen Csíkszentmihályi kalder flow. Denne beskrives generelt som en i øjeblikket total opslugthed af den aktivitet, der finder sted. Man glemmer tid, sted, kroppen og egoet suspenderes momentant. Denne tilstand er velkendt indenfor musikudøvelse og andre aktiviteter, der kræver en kombination af koncentration og færdigheder.
Flowtilstanden hænger sammen med mindfulness på den måde, at hvor flow er et udadrettet, nærmest egoløst, fokus på noget uden for en selv, er mindfulness indadrettet med fokus på egentilstanden i øjeblikket.
Dette, at kunne mærke sig selv, er i min erfaring grundlaget for at kunne spille musik. Det bliver altid bedst, når du glemmer dig selv, dagligdagens trivialiteter og problemer og fokus er rettet 100% på at spille musikken på dennes betingelser.

Som nævnt indledningsvist er musik udspændt i tid. Om tiden løber, går eller bare er kan diskuteres; under alle omstændigheder, så der den fortløbende og kan ikke stoppes.
Hvis du for eksempel synger melodien til Happy Birthday til ende, er der gået ca. 18 sekunder. Dem får du aldrig tilbage! På samme måde som du aldrig får dit seneste åndedrag tilbage. Tiden er fremadskridende og venter ikke på nogen eller noget.

Når det så er sagt, så er der, som allerede de gamle grækere var inde på, forskellige former for tid. I deres terminologi beskrives den som hhv. Kronos og Kairos.
Kronos er kalenderens tid og måles i sekunder og minutter. Det er den, som vi løber om kap med og aldrig har nok af.
Kairos, derimod, er det opportune øjeblik, dvs. når tiden er inde. Når vanddråben ikke kan bliver større og slipper vandhanen. Hvis du synger melodien til Happy Birthday igen, så er det fx der, hvor du starter på anden frase. ….Happy birthday to you. Det gør vi, når det føles som det rette tidspunkt.
På denne måde handler musik – som mindfulness – om kairos, den organiske tidsfornemmelse. Om øjeblikket. Ikke to åndedræt er lige lange. Ikke to toner er — eller skal være — nøjagtigt lige lange. Den næste frase starter, når tiden er inde.

Musik skabes gennem bevægelse og den skaber bevægelse i os. Og hvor der er bevægelse, er der udvikling. Toner kommer og går, stemninger strømmer. På den måde minder musik om sindet, hvor tanker også kommer og går. Til forskel herfra holder musikken os fast i én tankerække, i en ordløs struktur, der er mere langtrækkende, konsekvent og sammenhængende end tanker ofte er. Dette kræver dog, at du hører efter – bliver ved med at gøre det. Hvis du begynder at dagdrømme eller associere til andre ting end den aktuelle lyd, som er i rummet, så lytter du ikke længere til den musik, der er.
Dvs., at vi, dvs. vores opmærksomhed, gennem musikken tilbydes en fastholdelse, et dynamisk anker, der samtidigt minder os om både øjeblikket og om, at alting bevæger sig og forandres gennem tid. Intet forbliver det samme, hverken emotionelt eller materielt.

Afslutningsvist (hvis du stadigt er med mig):
Nå musik skabes live, og til stedet, sker der, i min opfattelse, en sammenvævning mellem rummet, de mennesker (kroppe og sind), der er til stede og den (tids)proces, som uundværligt udspiller sig i alle rum og forhold. Og da musikken opstår parallelt med rummets proces, minder den os måske om det, vi allerede ved: at livet gennemspilles åndedræt for åndedræt, tone for tone i en perlerække af øjeblikke.

Jeg håber, at du kan følge tankegangen i ovenstående.
Hvis ikke, så håber jeg at forstå noget mere om nogle dage.

Kommentarer er meget velkommen nedenfor.

img_3543