TW-Blog-Time-waits-for-no-one

Om at bevæge sig meningsfyldt gennem tid og rum (og hvad musik, dans, roning og ledelse har tilfælles) Musikeren løfter hænderne over klaviaturet, fokuserer, tangenterne trykkes ned. Danseren drejer yndefuldt kroppen, alt er flydende. Tilhøreren og beskueren sanser bevægelse; noget er på færde. Vi bevæger os og vi bevæges. Musik og dans er uløseligt bundet […]