Tormod Vinsand, Musikskoleleder, Rødovre Musikskole, 2022

Med udgangspunkt i begrebet Motivation gav Torben Westergaard 29. september 2022 et inspirerende oplæg for lærerne på Rødovre Musikskole. Torbens store indsigt i pædagogik og didaktik og ikke mindst hans mangeårige erfaring som underviser og musiker skinnede tydeligt igennem det velforberedte og velgennemførte oplæg, som blev afviklet i en afslappet og humoristisk atmosfære. Oplægget var udgangspunkt for relevante diskussioner bl.a. i gruppearbejde, som tog afsæt i lærernes egne pædagogiske udfordringer, erfaringer og oplevelser.

Torbens anderledes vinkling på almene pædagogiske udfordringer gav mange af lærerne en aha-oplevelse.

Jeg giver hermed Torben Westergaard mine bedste anbefalinger.