About

Photo: Ditte Valente, 2020

 

Musiker, komponist, underviser og formidler

Musik bringer os i kontakt med vores følelser og tættere sammen som mennesker.
Det er, for mig, det mest meningsfulde, jeg kan beskæftige mig med – og det, jeg i mere end 40 år har levet af og for.

Ud over at komponere og spille musik i en lang række sammenhænge er jeg optaget af, hvordan musik kan bruges i et bredere perspektiv og på en mere mindful måde. Og hvordan kreativitets- og tilblivelsesprocesser opstår i nuet, forløber og bedst faciliteres.

Jeg har udgivet 12 albums med egne kompositioner, hvoraf to var DMA jazz-nomineret i hhv. 2013 0g 2014. I forbindelse med det seneste, Tangofied III (2017), skrev birdistheworm (USA):

“Torben Westergaard‘s charismatic concoction of Nordic jazz and Argentinean tango just keeps getting stronger and more refined. He brings a melancholy tone to the dance and incites excitable motion out of introspective thoughts”.

Musik har bragt mig til mere end 20 lande, og jeg har komponeret til ensembler, tv-serier, dokumentar- og reklamefilm og siden 2011 været kapelmester for Søren Kragh-Jacobsen.
Aktuelt arbejder jeg med lyriker Ursula Andkjær Olsen på performanceprojektet Moderne Vrede og på børnemusiksprojekter med hhv. Tina Sakura Bestle og Marianne Iben Hansen, der begge udgiver på Gyldendal.

Som mangeårig underviser på danske konservatorier har jeg med to akademiske uddannelser i bagagen en indgående viden og interesse for læreprocesser, pædagogik, didaktik og formidling.

Derudover har jeg de senere år involveret mig at skrive om kreativitet og læring samt at holde oplæg, hvor musisk kreativitet spejles ind i mere generelle sammenhænge.
Samt, ikke mindst, at skrive på en interviewbog om kreativitetens rum, der søger at lokalisere fællestræk hos ekspertudøvere inden for de skabende kunstarter.

. . .

Musician, composer, educator  images-duckduckgo-com

Music brings us in touch with our feelings and closer together as human beings. It is, for me, the most meaningful activity, I can occupy myself with — and what I have been pursuing for more than 40 years.

In addition to composing and playing music in a number of settings, I am concerned with how to use music in a wider perspective in a more mindful way. And how creativity and creation processes spring from the present moment and best are facilitated.

I have published 12 albums with my compositions, two of which were DMA jazz-nominated in 2013 0g 2014. Music has taken me to more than 20 countries, and I have composed for ensembles, TV series, documentaries, and commercials, and since 2011 I have been the musical director for the legendary Danish singer-songwriter and film director Søren Kragh-Jacobsen.

As a longtime teacher at the Danish music conservatories and with two academic degrees under my belt, I have extensive knowledge and interest in learning, pedagogy, didactic, and communication.

Additionally, I have in the last few years begun to write about creativity and learning, making presentations that mirror musically creative skills into broader contexts, and not the least, have started writing a book of interviews with highly accomplished artists in various fields about the space of creativity.

Save