Musik og sundhed

Musik og sundhed

I mere end 40 år har jeg som musiker og komponist på førsteparket set, hvad musik gør ved mennesker og fællesskaber. Den er et fællesmenneskeligt anliggende, der bringer og binder os sammen. Musik findes ikke før den sættes i bevægelse. Den bliver til, når vi mennesker, gennem bevægelse i krop og sind, aktivt udøver og receptivt oplever den.

Som udøver har jeg aldrig næret den illusion, at musik tilhører mig. Den er almentilgængelig tonal og rytmisk struktur, som vi kognitivt og emotionelt  gennem vores krop og sanser tilskriver mening og kan hænge vores hat på. Den er holistisk af natur og improviseres frem et sted i komponisten eller udøverens sansning af verden. Derefter slippes den fri som en almengjort og medmenneskelig forståelsesramme for andre.

Torben Westergaard, Esther Sorgenfrei Blom og Lone Overby Fjorback, musik og mindfulness
Torben Westergaard, Esther Sorgenfrei Blom og Lone Overby Fjorback, musik og mindfulness
©2016 Martin Dam Kristensen
Hanneli Ågotsdatter & Peter Høeg fra kontemplation.dk
Hanneli Ågotsdatter & Peter Høeg fra kontemplation.dk
Se fælles musikudgivelse Brud og hengivelse her.

Musik er for alle uanset alder og stand og bærer vores drømme, frygt og håb. Den er selvmedicinering uden bivirkninger. Som når vi fx har lyst til at høre et bestemt nummer eller synge i fællesskab. Den handler – som læring – om kognition, emotion og handling og er kommunikativ af natur. Den fortæller om os selv og sammenfatter det fragmenterede. Den giver os mulighed for at opleve og for at vende tilbage for på ny at genopleve os selv. Den giver os selvindsigt og- forståelse og kan antyde handlemulighed i en fastfrossen situation.

The present moment – please bring yourself

Morgensolen bryder frem på en frostklar dag

På hvilken måde kan musik hjælpe dig, din virksomhed eller organisation med at fremme trivsel og sundhed?

Hvis du indgår i en faglig sammenhæng, hvor musik måske kunne gøre en forskel og fremme trivsel og sundhed, hører jeg gerne fra dig. Du behøver, som udgangspunkt, ikke nødvendigvis at vide helt præcis hvordan – gode ideer opstår ofte i fællesskab i en tværfaglig kontekst.

Jeg kan bidrage med omfattende erfaring med musikkomposition, -produktion og –udøvelse kombineret med gode formidlingsevner og faglig viden om kreativitet og læreprocesser. Samt ikke mindst egen meditativ praksis.


Egen uddannelse

Bachelor of Fine Arts (jazz)| Cand.pæd. i didaktik (musikpædagogik) | Master i Læreprocesser med specialisering i Didaktik og Professionsudvikling | NLP-praticioner & Coach-uddannelse | Døren til meditation – mindfulness, empati og indre udvikling, Jens-Erik Risom, Skolen for anvendt meditation.

Se portfolio om musik og sundhed her.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save