Morgensolen bryder frem på en frostklar dag

Mindful Music

Musik og sundhed

I mere end 40 år har jeg som musiker og komponist på førsteparket set, hvad musik gør ved mennesker og fællesskaber. Den er et fællesmenneskeligt anliggende, der bringer og binder os sammen. Musik findes ikke før den sættes i bevægelse. Den bliver til, når vi mennesker, gennem bevægelse i krop og sind, aktivt udøver og receptivt oplever den.

Som udøver har jeg aldrig næret den illusion, at musik tilhører mig. Den er almentilgængelig tonal og rytmisk struktur, som vi kognitivt og emotionelt  gennem vores krop og sanser tilskriver mening og kan hænge vores hat på. Den er holistisk af natur og improviseres frem et sted i komponisten eller udøverens sansning af verden. Derefter slippes den fri som en almengjort og medmenneskelig forståelsesramme for andre.

Musik er for alle uanset alder og stand og bærer vores drømme, frygt og håb. Den er selvmedicinering uden bivirkninger. Som når vi fx har lyst til at høre et bestemt nummer eller synge i fællesskab. Den handler – som læring – om kognition, emotion og handling og er kommunikativ af natur. Den fortæller om os selv og sammenfatter det fragmenterede. Den giver os mulighed for at opleve og for at vende tilbage for på ny at genopleve os selv. Den giver os selvindsigt og- forståelse og kan antyde handlemulighed i en fastfrossen situation.

Eksempler på samarbejdspartnere:

  • Speciallæge Lone Overby Fjorback, leder af Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet
  • Meditationslærer Hanneli Ågotsdatter og forfatter Peter Høeg fra Kontemplation
  • Læge Per Thorgaard, Allborg Universitetshospital på udgivelsen Heart Tunes
Torben Westergaard, Esther Sorgenfrei Blom og Lone Overby Fjorback, musik og mindfulness
Torben Westergaard, Esther Sorgenfri Blom og Lone Overby Fjorback
Hanneli Ågotsdatter & Peter Høeg fra kontemplation.dk
Peter Høeg og Hanneli Ågotsdatter

Lyt med her