Torben Westergaard, Improvisationer album cover

Brud og hengivelse – Improvisationer

Musikeren og komponisten Torben Westergaard, meditationslæreren Hanneli Ågotsdatter og forfatteren Peter Høeg der har arbejdet sammen før, og som alle tre er lidenskabeligt optaget af meditativ praksis, har på albummet Brud og hengivelse taget deres samarbejde og bekendtskab til et nyt sted, nemlig ind til et improviseret møde mellem meditation og musik.

… kontemplation.dk

Musikeren og komponisten Torben Westergaard, meditationslæreren Hanneli Ågotsdatter og forfatteren Peter Høeg der har arbejdet sammen før, og som alle tre er lidenskabeligt optaget af meditativ praksis, har på albummet Brud og hengivelse taget deres samarbejde og bekendtskab til et nyt sted, nemlig ind til et improviseret møde mellem meditation og musik.

I fire spor undersøger de her oplevelsen af personligheden og kroppen som et hus, forholdet mellem stilhed og lyd, mellem hengivelse og vågenhed, mellem leg og alvor og mellem kærlighed og adskillelse.

De udforsker legende den fordybelse der kan opstå når det snart er musikken, snart ordene, snart en lyttende stilhed der fører indad.

I varmen og den gensidige lydhørhed og respekt mellem de tre bliver en fjerde, usynlig medspiller følbar: Den mulighed der findes i meditativ, kreativ kontakt.

In English

Musician and composer Torben Westergaard, meditation teacher Hanneli Ågotsdatter and author Peter Høeg who have worked together before, and who all three are passionate about meditative practice, have on the album ‘Brud og hengivelse – Improvisationer’ [Ruptures and Devotion – Improvisations] taken their collaboration and acquaintance to a new place, namely to an improvised encounter between meditation and music.

In four tracks, they examine the experience of the personality and the body as a house, the relationship between silence and sound, between devotion and alertness, between play and seriousness, and between love and separation.

They playfully explore the immersion that can occur when it is soon the music, soon the words, soon a listening silence that leads inward.

In the warmth and mutual responsiveness and respect between the three, a fourth, invisible co-player becomes palpable: the opportunity that exists in meditative, creative contact.

Credits

Recorded Feb. 5th 2020, by Flemming Bloch, Mindless Studio, Aarhus, Denmark
Additional recordings at Myogen Productions, Hvalsø, Denmark
Mixed and mastered by Flemming Bloch, Millfactory Studios, Copenhagen, Denmark

Coverart and -design by Bønnelycke MDD

Label and catalog number: TWMUSIK017

Released with support from Koda’s Cultural Fund.