Kreativitetens rum

Kreativitetens rum

Samtaler med fremragende skabende kunstnere om processen frem mod produktet !

Har Søren Kragh-Jacobsens film noget til fælles med Gerda Lynggaards smykker? Er der fællestræk mellem Ursula Andkjær Olsens poesi og Trine Skollers tøjdesign? Hvor mødes krimiforfatter Jesper Stein og Leif Sylvesters malerier?

Den kommende bogudgivelse tager udgangspunkt i samtaler med ni fremragende danske kunstnere indenfor de skabende kunstarter – arkitektur, billedkunst, film, kunsthåndværk & design, litteratur, musik og scenekunst.

Samtalen søger at indkredse, hvordan de skabende processer, de gennemgår frem mod det færdige resultat, kan beskrives.

Som en overordnet struktur i samtalerne spørges der ind til særligt tre aspekter:

  • Opleves en form for ‘rum’ (mentalt, emotionelt, kropsligt, sansende) mellem de skabende selv og det værk, de arbejder på?
  • Er resultatet et ´kort´ over noget; hvordan hænger det sammen med deres eget levede liv?
  • Hvilken rolle spiller ‘tid’ i processen?

Udover at de enkelte samtaler har værdi i sig selv, taler bogen også ind i den tværfaglighed som statens videregående kunstskoler efterspørger. Det er nemlig erfaringsmæssigt ofte i dette hybride rum, at innovation kan findes.

De medvirkende er: arkitekt Søren Leth, billedkunstner Leif Sylvester, filminstruktør Søren Kragh-Jacobsen, guldsmed Gerda Lynggaard & tøjdesigner Trine Skoller, lyriker Ursula Andkjær Olsen & forfatter Jesper Stein, komponist Bent Sørensen og scenekunstner/instruktør Katrine Wiedemann.

Projektet er i den indledende fase støttet af Statens Kunstfond 2016-17.