Torben Westergaard og Fuck Ness Band

Moderne vrede

Det er vores håb med Moderne vrede at skabe et sådant rum – med plads til at være i vreden. Sammen.

Moderne vrede er en musikalsk opdagelsesrejse hvor lytteren får kærligheden at føle! Et værk som tager kærligheden, kærlighedstabet og vreden i dens kølvand alvorligt. Et værk som man kan flette fingre med, når man har mest brug for det – for eksempel, når man er så vred, at ingen andre kan holde én ud.

Moderne vrede er vokset frem i et samarbejde mellem komponist/bassist Torben Westergaard, forfatter Ursula Andkjær Olsen, skuespiller/sanger Rikke Bilde og instruktør Charlotte Munksø.

Et samarbejde som hele tiden borer sig længere ned i vredens kontrastfulde univers.

Moderne vrede handler om vreden som en tilstand, en følelse der ikke kan foldes ind i den klassiske bue-form, men som bliver ved at komme igen, trække sig væk og vende tilbage. I en uendelighed. Det helt åbenlyst gode, der ligger i denne “moderne” betragtning er, at følelsen vrede her ikke er noget man skal af med, noget man skal endegyldigt hen over i en eller anden følelsesforskrækket harmoniserings navn. Denne betragtning lægger op til at vreden er noget, som er der, og som både den enkelte OG fællesskabet må lære at omgås.

Det er vores håb med Moderne vrede at skabe et sådant rum – med plads til at være i vreden. Sammen.

In English

Modern Anger [Moderne vrede] is a musical voyage of discovery into the landscape of anger. It consists of six songs that take love, the loss of love, and the anger in its wake seriously. This is music that you can weave fingers with when you need it the most – for example, when you are so angry, no one else can stand you.

Modern Anger has emerged in a collaboration between composer/bassist Torben Westergaard, author Ursula Andkjær Olsen, actress/singer Rikke Bilde and theater director Charlotte Munksø.

A collaboration that repeatedly drills itself further into the contrasting universe of anger.

Modern Anger is about anger as a state, a feeling that cannot be folded into the classic arc shape. It keeps coming back, pulling away and returning, in an infinity. The possible advantage in this ‘modern’ approach is that these feelings are not something you have to get rid of in the name of emotion-frightened harmonization. This consideration suggests that anger exists and that both the individual AND the community must learn to deal with.

It is our hope with Modern Anger to create such a space – with room to be in anger. Together

Moderne vrede team (foto: Ditte Bolt)

Credits

  • Ursula Andkjær Olsen – tekster
  • Rikke Bilde – vokal
  • Ida Nørholm – cello
  • Anders Banke – basklarinet
  • Anders Filipsen – keyboards
  • Torben Westergaard – bas
  • Jacob Andersen – percussion
  • Charlotte Munksø – instruktør

All music by Ursula Andkjær Olsen & Torben Westergaard